This project is read-only.
Mp3CleanerWPF
New version of Mp3Cleaner: WPF, multithreading, Windows Phone Albums.

New version:
- support for Windows Phone collections (one button!),
- faster (multithreading),
- nicer (WPF).

Mp3Cleaner is used to "clean up" and organize the music files external and internal (tags) information - in easy way.
Despite the name, supports most types of music files (flac, wma, wav .... ogg, …), it uses the tagLib library.

And now the most important - in most cases, performs his work without user intervention. Only drop file or directory on it, push <Clean>, push <Write>. That's all!

Mp3Cleaner służy do łatwego i szybkiego "doprowadzania do porządku" plików muzycznych - ich nazw i tagów.
Wbrew swej nazwie obsługuje wiele typów plików (flac, wma, wav .... ogg, …), a to dzięki użyciu biblioteki tagLib.

Najważniejsze - w większości przypadków radzi sobie sam, bez użytkownika. Tylko trzeba na niego przeciągnąć plik lub katalog z plikami, nacisnąć <Czyść> i <Zapisz>. I to koniec pracy!

mp3cleanerwpf.gif

Last edited Apr 3, 2014 at 2:05 PM by Miroslaw_Maczka, version 8